Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x

Käyttöehdot

Visitrepovesi.fi-verkkopalvelun yleiset käyttöehdot

visitrepovesi.fi & visitrepovesi.com

Verkkopalvelun kuvaus

Visitrepovesi.fi-verkkopalvelun (myöhemmin ’Palvelu’) tuottaa ja ylläpitää Metsähallitus (Y-tunnus: 0116726-7). Palvelu koostuu Metsähallituksen tuottamasta, ostamasta tai muutoin hankkimasta sisällöstä kuten teksteistä, kuvista ja videoista (myöhemmin ’Sisältö’). Verkkopalvelu on suunnattu kaikille Repoveden kansallispuistosta kiinnostuneille kävijöille (myöhemmin ”Käyttäjä). visitrepovesi.fi & visitrepovesi.com www-sivuston (jäljempänä myös sivusto) käyttö edellyttää näiden käyttöehtojen noudattamista.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua näiden käyttöehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelu on Käyttäjälle maksuton.

Kaikki Palvelussa esiintyvät tiedot on tarkoitettu ainoastaan informatiivisiin tarkoituksiin, eikä tietoja tule käsittää juridisena, kaupallisena tms. neuvontana. Metsähallitus ei vastaa Palvelussa esitettyjen tietojen soveltuvuudesta Käyttäjän tarpeisiin tai näiden tietojen perusteella tehtyjen toimien tuloksista.

Nämä käyttöehdot koskevat kaikkia palvelun Käyttäjiä.

Palvelun Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot itseään sitoviksi käyttäessään Palvelua.

Käyttöoikeus Palvelussa julkaistavaan aineistoon

Palvelua saa käyttää ainoastaan yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa muulla tavoin hyödyntää Palvelua tai sen osia ilman Metsähallituksen kirjallista lupaa.

Aineettomat oikeudet

Sivuston ja Palvelun sisältämä aineisto, kuten teksti, grafiikka, nimet, kuvat, kuviot, piirrokset, logot, ikonikuviot sekä äänitteet ja ohjelmistot ovat Metsähallituksen, sen osakkuus- ja yhteisyritysten, lisenssinantajien tai muiden yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Kaikki oikeudet Sivuston ja Palvelun sisältämään aineistoon pidätetään, näissä käyttöehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Aineiston kopioiminen, siirtäminen, muuttaminen, tallentaminen, julkaiseminen ja jakelu on kielletty ilman Metsähallituksen etukäteistä kirjallista suostumusta. Julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkisessa tiedonvälityksessä on sallittua, mutta tällöin on aina mainittava tiedon lähde.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Palvelua ei saa käyttää alueella, jossa kyseisen alueen lait ja/tai säännökset kieltävät Palvelun käyttämisen. Käyttäjä on velvollinen täysimääräisesti korvaamaan vahingot ja kustannukset, jotka ovat aiheutuneet näiden käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta tai käyttöehtojen määräysten laiminlyömisestä.

Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua materiaalia. Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevien tekijänoikeuslakien mukaan. Käyttäjällä ei ole ilman oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai kaupallisesti hyödyntää muiden Käyttäjien Palveluun toimittamaa suojattua materiaalia paitsi lainsäädännön niin erityistapauksissa salliessa.

Käyttäjä voi linkittää kaikkiin Palvelun sisältösivuihin ja etusivuun ilman erillistä lupaa, mutta tällöin on aina mainittava lähde. Palvelussa oleviin yksittäisiin kuviin ja videoihin linkittäminen on sallittua tekijänoikeuslain puitteissa. Palveluntarjoajalla on oikeus rajoittaa ulkopuolisia linkityksiä mm. liikenteellisistä ja kuormitussyistä.

Käyttäjä vastaa kustannuksellaan Palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista Palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Käyttäjä vastaa kustannuksellaan käyttämiensä laitteistojen, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien yhteensopivuudesta Palvelun kanssa. Käyttäjä on tietoinen että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Käyttäjä on yksin vastuussa Sivuston kautta antamiensa tietojen virheettömyydestä, perille saapumisesta ja siitä, että käyttäjällä on rajoitukseton oikeus antaa kyseiset tiedot. Sivuston käyttäjän on myös kohtuullisin keinoin varmistuttava siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä haittaohjelmia.

Metsähallituksen oikeudet ja velvollisuudet

Palvelun omistus- ja kaikki muut oikeudet kuuluvat Metsähallitukselle. Metsähallituksella on oikeus milloin tahansa muuttaa omistamaansa Palvelua tai Sisältöä ja tarkoitusta, saatavilla oloa sekä sen käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia. Metsähallituksella on milloin tahansa oikeus lopettaa palvelun tuottaminen.

Evästeiden käyttö

Palvelussa käytetään ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, Käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Metsähallitus käyttää evästeitä Käyttäjän tunnistamiseen, käyttökokemuksen parantamiseen ja Käyttäjän liikkeiden seuraamiseen sivuston sisällä. Käyttäjä hyväksyy evästeden käytön. Evästeiden torjuminen tai poistaminen voi aiheuttaa Palvelun tai sen osien toimimattomuuden.

Palvelun ylläpitäminen, vahingonkorvausvelvollisuus ja vastuuvapauslauseke

Metsähallitus pyrkii ylläpitämään Palvelussaan mahdollisimman virheetöntä ja korkeatasoista tietoa, Metsähallitus vastaa sen virheettömyydestä, täydellisyydestä, luotettavuudesta tai Sisällöstä. Sivuston sisältämä aineisto luovutetaan käytettäväksi sellaisena kuin se on. Metsähallituksella on oikeus parantaa ja muuttaa Palvelun Sisältöä ja rakennetta.

Aineistoa ei miltään osin voida pitää Metsähallitusta sitovana tarjouksena tai sitoumuksena. Metsähallitus varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa aineistoa ja Sivuston käyttöehtoja, saatavuutta taikka muita sen ominaisuuksia.

Metsähallitus ei vastaa Palvelun jatkuvasta saatavuudesta eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi. Metsähallitus ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuu esimerkiksi virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen Sisällön tai teknisten vikojen tai huoltotöiden johdosta.

Metsähalitus ei vastaa Palvelussa ilmenevistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta, eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

Metsähallitus ei ole velvollinen korvaamaan Palvelun käytöstä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja.

Metsähallitus ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä kulusta, menetyksestä tai vahingosta, mukaan lukien muun ohessa liikevaihdon, tulon tai voiton menetys, toiminnan keskeytyminen tai tiedon menetys, joka aiheutuu Sivuston, Palvelun tai sen sisältämän aineiston käytöstä tai käytön keskeytymisestä. Metsähallitus ei myöskään vastaa tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden tai -virheiden tai haittaohjelmien mahdollisesti aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista, eikä mistään kolmannelle osapuolelle kuuluvasta sivustosta tai aineistosta, johon Sivustolla mahdollisesti on linkki tai viittaus.

Muiden tuottamat aineistot

Metsähallitus ei vastaa Palvelunsa kautta saavutettavien muiden verkkopalvelujen sisällöstä tai toiminnasta miltään osin. Siirtymällä linkitetyille sivuille Käyttäjä hyväksyy, että sivut eivät enää ole Metsähallituksen hallinnassa, eikä Metsähallituksella ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sisältöön. Ulkopuolisen linkin sisältyminen Palveluun ei viittaa siihen, että Metsähallitus millään lailla mainostaisi kyseisiä sivuja tai palveluita.

Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Metsähallituksella on oikeus siirtää Palvelu tai sen ylläpito ja siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet Metsähallituskonsernin sisällä.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta kansainvälisen yksityisoikeuden lainvalintasäännöksiä. Näihin käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, riitaisuudet ratkaistaan ensiasteena Vantaan käräjäoikeudessa.

Käyttöehtojen voimaantulo ja muuttaminen

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan päivityshetkestä (verkkosivussa alimpana) ja ovat voimassa toistaiseksi. Metsähallituksella on oikeus muuttaa käyttöehtoja, ja uudet käyttöehdot tulevat voimaan niiden verkkopalvelussa julkaisemisen ajankohtana. Käyttäjälle tiedotetaan muuttuneista käyttöehdoista Palveluun liittyvillä www-sivuilla.

Päivitetty 3.4.2014