Kolmen isännän mailla (Saarijärvi)

Suomen vanhimmat kansallispuistot olivat jo melkein seitsemänkymppisiä, kun Repoveden kansallispuisto perustettiin vuonna 2003. Näihin eläkeikäisiin verrattuna nuorella Repovedellä näkyy paikoin selvästi kansallispuistoa edeltänyt aika ja viime vuosikymmenten metsätalous.

Repoveden alueen suojelusta alettiin puhua jo 1970-luvulla ja kansallispuiston perustamista alueelle esitettiin ensimmäisen kerran 1977. Esitys suojelusta hylättiin ja alue säilyi metsätalouskäytössä.

Talousmetsien käsittely muuttui viime vuosituhannen lopulla, kun luonnon monimuotoisuuden merkitys tunnistettiin ja tunnustettiin. Uuden ajattelun myötä Kymiyhtiö myi Repoveden 550 hehtaarin ydinalueen valtiolle suojelualueeksi. 2000-luvun alussa Kymiyhtiöstä muotoutunut UPM-Kymmene päätti lisäksi maalahjoituksesta valtiolle, joka mahdollisti kansallispuiston perustamisen. Samalle yhtiö päätti perustaa yksityisen Aarnikotkan metsän suojelualueen puiston viereen.

Repoveden kansallispuisto ja sen yhteydessä oleva Aarnikotkan metsän suojelualue muodostavat yhtenäisen suojelualuekokonaisuuden.

Kansallispuiston itäinen osa kuuluu Pahkajärven ampuma-alueeseen ja on Puolustusvoimien hallinnassa. Varoalueella liikkuminen on kielletty. Näin osa kansallispuistosta on retkeilijöiden ulottumattomissa, mutta luonto ei tätä rajaa tunne.

Alueen muut kohteet: Metsälampien keskellä

Laajenna kartta