Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x

Etusivu | Luonto ja luonnonhoito | Geologia | Kulttuuriperintö | Retkeily ja luontomatkailu | Opastuskokonaisuudet | Lisätietoa


Opastuskokonaisuuksista sisältöä ryhmien kanssa toimimiseen

Repoveden opastuskokonaisuudet laadittiin osana Kestävää luontomatkailua Repovedelle -hanketta. Kokonaisuuksia laadittiin kolme alueen keskeisimpien teemojen ja Metsähallituksen valtakunnallisten opastusviestinnällisten tavoitteiden pohjalta: Elämää Repoveden metsissä ja metsistä, Repolaisen retkipassi ja Repovesi – Luontoäidin tilkkutäkki. Koska maastossa opastettaessa reitti voi vaihdella ja myös ryhmien tarpeet ja toiveet voivat olla hyvin erilaiset, opastukset laadittiin ikään kuin koreiksi, joista voidaan poimia kulloiseenkin retkeen sopivia ”palikoita”. Omina kokonaisuuksinaan opastukset muodostavat kiinteän ja loogisen kokonaisuuden, mutta osia yhdistelemällä opastuksista saadaan myös muunlaisia toimivia paketteja.

  • Elämää Repoveden metsissä ja metsistä kertoo, kuinka alueen metsiä on vuosituhansien kuluessa hyödynnetty ja miten suhtautuminen metsiin on aikojen saatossa muuttunut. Esihistoriallisen ajan välittömästä elinympäristöstä ja elannon tarjoajasta avautuu muutos kaskeamisen ja tervanpolton kautta metsien voimaperäiseen hyödyntämiseen saha- ja paperiteollisuuden kehityksen myötä. Moneen kertaan hakatut metsät katsotaan viimein suojelun arvoisiksi, kun alue jo on kerännyt kannuksensa retkeilijöiden mekkana. Kansallispuistostatuksen alla metsät saavat palautua ja elpyä ennallistamis- ja luonnonhoitotoimenpiteiden avustuksella. Metsien käytön muutoksen kautta – tämän opastuksen päätteeksi –on ehkä olemassa ymmärrys siitä, että tulevaisuuden Repoveden merkitys virkistyskäyttökohteena tule entisestään kasvamaan. Tämän opastuksen ensisijaisena kohderyhmänä on aikuisempi väestö. 
  • Repovesi – Luontoäidin tilkkutäkki vie opastettavat mielenkiintoiselle retkelle Repoveden erilaisiin elinympäristöihin. Tarkoituksena on ymmärtää eliöiden ja erilaisten ekosysteemien olevan riippuvaisia toisistaan. Matkan varrella seurataan, kuinka eliöt, aine ja energia siirtyvät paikasta ja ekosysteemistä toiseen ja että niillä on merkitys tässä uudessakin ekosysteemissä. Eikä niiden matka pääty vielä siihenkään, vaan elämä jatkuu jossakin muodossa, jollain tavalla aina jossain muualla. Ekosysteemeinä esitellään nuori metsä, vanhempi metsä, lehto, kallio, järvi, lampi, suo. Punaisena lankana ovat kortit, jotka havainnollistavat tapahtumia ja esittelevät lajeja. Lopuksi ”Ekosysteemitarina”, eräänlainen satu kokoaa erilaiset elinympäristöt yhdeksi kokonaisuudeksi. Tarkoituksena on havainnollistaa ja muodostaa ymmärrys siitä, että tarina ei koskaan pääty. Opastus on suunnattu eri-ikäisille koululaisille. 
  • Repolaisen retkipassi opastaa koululaisia retkeilemään vastuullisesti ja roskattomasti sekä varustautumaan retkelle oikein. Opastuksessa käydään läpi mm. jokamiehenoikeuksia, kansallispuistoissa toimimista, oikeanlaisia varusteita, jätteiden määrän vähentämistä, kansallispuistojen retkeilijää palvelevia rakenteita ja ylipäätään retkeilemisen helppoutta ja riemua. Tämäkin kokonaisuus koostuu osasista, teemoista ja kutakin osiota symboloi jokin aiheeseen liittyvä pieni esine. Esineistä syntyy matkan ja opastuksen edetessä ”Repolaisen retkipassi”, joka muistuttaa retkeilemiseen liittyvistä tärkeistä asioista. Omin käsin näpertely vahvistaa oppimiskokemusta ja on positiivinen kokemus. Tähän opastukseen on kirjoitettu sisään pieniä välipaloja ja pelejä, jotka vahvistavat opittavaa asiaa. Pyrkimyksenä on rohkaista lapsia lähtemään ulos retkeilemään ja houkuttelemaan vanhempansa mukaan. Kansallispuistot ovat helppoja käyntikohteita, joissa retkeilijä on otettu huomioon. Opastus auttaa lapsia muodostamaan retkeilystä positiivisen mielikuvan. 

Kansallispuisto-opaskoulutuksessa tutustuttiin tarinallistamiseen Tapani Niemen johdolla, asiaan liittyvä Tarinankertojan opas (pdf, linkki luentoon Lisätietoja -välilehdellä)