Jylhän luonnon kutsu -

Kapua kallioiden laelle ja astu metsän siimekseen. Luonto paljastaa salaisuuksiaan!

Edellinen Nouse puiston korkeimmalle vuorelle
Maisema aukeaa vuorelta Seuraava

Puut tekevät metsän (Tervajärvi)

Tukkiniemessä voi nähdä metsää aidoimmillaan. Se on Repoveden vanhin metsä, joka säästyi hakkuilta alueen ollessa metsätalouskäytössä ennen kansallispuiston perustamista. Vanhat metsät ovat turvapaikka monelle uhanalaiselle hyönteis- ja kasvilajille, jotka tarvitsevat lahopuuta ja monimuotoista metsää elääkseen. Lahopuu kuuluu metsään siinä missä pienet taimetkin. Vanhassa metsässä on myös nuoria asukkaita, kun kaatuneiden puiden paikalle itää uusi puusukupolvi.

Laajenna kartta