Jylhän luonnon kutsu -

Kapua kallioiden laelle ja astu metsän siimekseen. Luonto paljastaa salaisuuksiaan!

Edellinen Metsä liikkuu
Maanpinnan vihreä mikrokosmos Seuraava

Metsälampien keskellä (Saarijärvi)

Repovedellä vedet ovat erottamaton osa maisemaa ja polku johdattaa kulkijan usein veden äärelle. Tolosen ja Ristijärven välissä kulkeva uoma yhdistää alueen vesialueet toisiinsa.

Lukuisat kirkkaat ja puhtaat pienvedet ovat Repovedelle tyypillisiä. Lampia ja järviä on alueella noin 60. Jyrkän topografian vuoksi järvien vesipinnan korkeus meren pinnasta vaihtelee alueella runsaasti. Alin järvi on Repovesi 77 metriä merenpinnan yläpuolella ja sitä 62 metriä korkeammalla alueen korkein vesi, Rajalampi. Vesissä ja niiden äärellä viihtyy monimuotoinen lajisto. Myös majavat rakentavat patojaan Repoveden maisemissa.

Vaikka alueen vedet ovat yleensä kirkasvetisiä ja niukkaravinteisia, on alueella myös humuspitoisia vesiä, kuten monet suorantaiset lammet. Niillä viihtyy myös erämaalintuna tunnettu kaakkuri. Laji on pesimäaikaan altis häiriöille, joten oleskelua pesimälammilla on syytä välttää.