Kierrä Ketunlenkki -

Astu seikkailulle! Viiden kilometrin lenkillä pääset ylittämään riippusillan ja saat ihailla Katajavuorelta avautuvaa maisemaa.

Edellinen Varauskodan rauhassa
Ketunlossilla veden yli Seuraava

Tuli tuo elämää (Määkijä)

Repoveden metsistä suurin osa on ollut metsätalouskäytössä. Viimeiset hakkuut tehtiin 90-luvulla ennen puiston perustamista. Metsänhakkuiden seurauksena puusto on yksipuolista ja tasaikäistä, eikä lahopuuta juuri ole. Polttamalla tällaisten metsien monimuotoisuus ja luontoarvot lisääntyvät merkittävästi. Metsäpalot ovat metsän luontainen tapa uudistua.

Määkijäniemessä poltto tehtiin vuonna 2008. Poltettava alue oli noin 40-vuotiasta tiheää männikköä. Metsähallitus tekee Repovedellä ennallistamistoimia yhteistyössä Aarnikotkan metsän suojelualueen omistavan UPM:n kanssa.

Lue lisää ennallistamisesta http://www.metsa.fi/ennallistaminen

Laajenna kartta