Matkalle menneeseen -

Repoveden metsiin kätkeytyy historiaa ja tarinoita. Kurkista menneisyyteen!

Ihmisen jälkiä Seuraava

Jylhien kallioiden Repovesi (Olhava)

Repoveden kansallispuisto sijaitsee Kaakkois-Suomen rapakivialueen reunavyöhykkeellä. Kallioperä on pääosin granaattipitoista mikrokliinigraniittia. Alueen eteläosassa on rapakivigraniittia. Kivilajien ikämäärityksistä saatujen tulosten mukaan rapakivigraniittimagma on tunkeutunut vanhempaan yli 1,8 miljardia vuotta vanhaan graniittiseen kallioperään noin 1,65 miljardia vuotta sitten.

Repoveden alueen ja sen lähiympäristön kallioperä on rakenteeltaan erikoinen. Laajemmassa mittakaavassa tarkasteltuna kallioperässä esiintyy rengasrakenteita ja lisäksi aluetta luonnehtivat suuret korkeuserot sekä graniittikiville tyypillinen lohkeavuus, joka ilmenee toisiaan vastaan kohtisuoraan olevina lohkopintoina sekä laajempina murrosvyöhykkeinä. Tämä rakenne johtuu vanhempaan kallioperään ja sen alle tunkeutuneesta rapakivigraniittimagmasta, joka yhdessä maankuoren liikuntojen, alueen kivilajien ominaisuuksien sekä jääkausien ja eroosion vaikutusten kanssa on aikaansaanut alueen topografian sekä järvien, lampien ja jyrkänteiden muodot.

Koordinaatit (WGS84): P 61˚11, 121' I 26˚50, 494'