Matkalle menneeseen -

Repoveden metsiin kätkeytyy historiaa ja tarinoita. Kurkista menneisyyteen!

Edellinen Repoveden uittohistoria
Kolmen isännän mailla Seuraava

Esi-isien jalanjäljillä (Katajajärvi)

Vaikka Repoveden alue saattaa näyttääkin nykyihmisten silmissä erämaiselta, ihmiset ovat hyödyntäneet metsiä ja vesiä liikenneväylinä, hyödykkeiden lähteenä ja asuinpaikkana tuhansien vuosien ajan. Ihmisen on arveltu saapuneen Repovedelle jääkauden jälkeen noin 10 500 vuotta sitten. Alue oli jo tuolloin saanut liki nykyisen hahmonsa jään vetäydyttyä ja maan kohotessa veden alta. Vesireitit olivat tärkeitä kulkuväyliä esihistoriallisella ajalla ja myös Salpausselän harjanteet ovat tarjonneet kulkuväylän ihmisille.

Lisää tietoa Repoveden kulttuurihistoriasta voit lukea teoksesta Sama maisema, eri kulkijat (julkaisut.metsa.fi, Metsähallitus 2007)