Matkalle menneeseen -

Repoveden metsiin kätkeytyy historiaa ja tarinoita. Kurkista menneisyyteen!

Edellinen Esi-isien jalanjäljillä
Retkeilyä ja kulttuuria Seuraava

Kolmen isännän mailla (Saarijärvi)

Repoveden kansallispuisto ja sen yhteydessä oleva UPM:n omistama Aarnikotkan metsänsuojelualue muodostavat yhtenäisen suojelualuekokonaisuuden. Tällainen hallintomalli on poikkeuksellinen Suomen luonnonsuojelualueilla ja johtuu kansallispuiston syntyhistoriasta. Repoveden alueen suojelusta alettiin puhua jo 1970-luvulla ja kansallispuiston perustamista alueelle esitettiin 1977. Esitys suojelusta ei kantanut ja Kymiyhtiön pääosin omistama alue säilyi metsätalouskäytössä huolimatta vastakkaisistakin mielipiteistä. Talousmetsien käsittely muuttui 1990-luvulla, kun luonnon monimuotoisuuden merkitys tunnistettiin ja tunnustettiin. Tuolloin myös Repoveden 550 hehtaarin ydinalue myytiin valtiolle suojelualueeksi. 2000-luvun alussa Kymiyhtiöstä muotoutunut UPM-Kymmene päätti maalahjoituksesta valtiolle kansallispuiston perustamista varten ja yksityisen suojelualueen perustamisesta sen ympärille. Repoveden kansallispuisto perustettiin vuonna 2003.

Kansallispuiston itäinen osa kuuluu Pahkajärven ampuma-alueeseen ja on Puolustusvoimien hallinnassa. Varoalueella liikkuminen on kielletty. Näin osa kansallispuistosta on retkeilijöiden ulottumattomissa, mutta luonto ei tätä rajaa tunne.

Koordinaatit (WGS84): P 61˚11, 852' I 26˚53, 5'